Pensionsuppropet

Idag har Johanna Ivarsson stått vid City Gross och samlat in namnunderskrifter för en förändring av det nuvarande pensionssystemet. Många skrev på och flera äldre kvinnor menade att dagens garantipensioner är svåra att leva på. Feministiskt initiativ vill att pensionssystemet i Sverige reformeras från grunden. Det kommer ta tid, men redan nu vill vi höja garantipensionen rejält. Som det nu är ligger vi t.o.m. under EU-nivån för existensminimum. Så ska det inte behöva vara i Sverige, inte om vi ska fortsätta kallas välfärdsland.