Vi är stolta!


Den 21 mars hedrades Soraya Post för sitt arbete för romers och andra minoriteters rättigheter. Tidningen The Parliament Magazine tilldelade Soraya ett pris för hennes arbete i utskottet För medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE).

I LIBE-utskottet har Soraya Post bland annat varit initiativtagare till två resolutioner om antiziganism som har antagits av hela EU-parlamentet. Hon har även tagit fram en Romarapport, den första i sitt slag. Romarapporten fokuserar på bekämpandet av antiziganism i hela EU, samt uppmanar EU-kommissionen att bedöma program och medel som ska gå till inkludering av romer i medlemsländerna så att de bygger på principer om antidiskriminering och delaktighet.

Leve Soraya Post!