Nyheter

F! Landskrona pod!

För att lyssna följ denna länk: https://soundcloud.com/jonas-persson-450582699/1-mp3 I dagens podavsnitt presenterar Johanna Ivarsson och Anette Bergmasth sig. Johanna och Anette är Fi Landskronas första och andra namn till kommunvalet. Varför Fi? Kan en jämställd och en antirasistiskt politik göra en skillnad? Kan du och jag göra Landskrona mer rosa? KLART VI KAN!

Valkampanjen har börjat!

Johanna Ivarsson och Anette Bergmasth är ute någon timme varje lördag och delar ut foldrar om F!:s politik. Varje onsdag kommer de att finnas på Landskrona station, oftast vid tider då många reser.

Vi är stolta!

Den 21 mars hedrades Soraya Post för sitt arbete för romers och andra minoriteters rättigheter. Tidningen The Parliament Magazine tilldelade Soraya ett pris för hennes arbete i utskottet För medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE). I LIBE-utskottet har Soraya Post bland annat varit initiativtagare till två resolutioner om antiziganism som har…

Våra kandidater till Kommunfullmäktige i Landskrona

I söndags var det årsmöte och vi bestämde att gå till val i kommunfullmäktige 2018! Klart vi kan! Listan med kandidater ser ut enligt följande: 1. Johanna Ivarsson 2. Anette Bergmasth 3. Carina Tegnér 4. Jonas Persson 5. Maja Rosenlind 6. Birgitta Falk 7. Jasna Kumric 8. Ameli Frostell 9. Kristina Westman 10. Kiki Nilsenius…

Fäll inte träden!

Att fälla ett stort uppvuxet träd tar inte många minuter men att ersätta det tar 100 år. De som har att besluta om avverkning av träd i Landskrona borde tänka efter åtskilliga gånger. Nu är det tydligen aktuellt att fälla ett antal mycket stora träd utmed Österleden. Skälet är att det behövs fler parkeringsplatser. Bilar…

Pensionsuppropet

Idag har Johanna Ivarsson stått vid City Gross och samlat in namnunderskrifter för en förändring av det nuvarande pensionssystemet. Många skrev på och flera äldre kvinnor menade att dagens garantipensioner är svåra att leva på. Feministiskt initiativ vill att pensionssystemet i Sverige reformeras från grunden. Det kommer ta tid, men redan nu vill vi höja…

F! behövs

Insändare i Dagens ETC: ”Nu om någonsin behövs F! i riksdagen. Den behöver en hel del klokskap som motvikt till alla militarister och övriga som verkar ha slutat lyssna. Dessutom har de ett fint program gällande lands- och glesbygd.” Just det!