Kategori: Aktiva på stan

Valkampanjen har börjat!

Johanna Ivarsson och Anette Bergmasth är ute någon timme varje lördag och delar ut foldrar om F!:s politik. Varje onsdag kommer de att finnas på Landskrona station, oftast vid tider då många reser.

Pensionsuppropet

Idag har Johanna Ivarsson stått vid City Gross och samlat in namnunderskrifter för en förändring av det nuvarande pensionssystemet. Många skrev på och flera äldre kvinnor menade att dagens garantipensioner är svåra att leva på. Feministiskt initiativ vill att pensionssystemet i Sverige reformeras från grunden. Det kommer ta tid, men redan nu vill vi höja…