Kategori: Hänt sen sist

Vi är stolta!

Den 21 mars hedrades Soraya Post för sitt arbete för romers och andra minoriteters rättigheter. Tidningen The Parliament Magazine tilldelade Soraya ett pris för hennes arbete i utskottet För medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE). I LIBE-utskottet har Soraya Post bland annat varit initiativtagare till två resolutioner om antiziganism som har…

Våra kandidater till Kommunfullmäktige i Landskrona

I söndags var det årsmöte och vi bestämde att gå till val i kommunfullmäktige 2018! Klart vi kan! Listan med kandidater ser ut enligt följande: 1. Johanna Ivarsson 2. Anette Bergmasth 3. Carina Tegnér 4. Jonas Persson 5. Maja Rosenlind 6. Birgitta Falk 7. Jasna Kumric 8. Ameli Frostell 9. Kristina Westman 10. Kiki Nilsenius…