Kontakt

Vill du bli medlem i Feministiskt initiativ? Då ska du sätta in valfri medlemsavgift mellan 50-500 kronor på vårt plusgirokonto 405753-5. Obs! Skriv ”medlemsavgift” och ange namn, adress och e-postadress. Har du skyddade personuppgifter kontakta oss på medlem@feministisktinitiativ.se så hjälper vi dig med ditt medlemskap.

 

Så här kan du komma i kontakt med oss:
ameli.frostell@gmail.com eller westman.kristina@hotmail.com